Stichting Carnavalsviering Striepersgat

Striepersgat

Commissies

Carnaval moet wel georganiseerd worden

Carnaval lijkt vaak spontaan te zijn, maar er zit een enorme organisatie achter. Anders "loopt het niet"!

Carnaval in Striepersgat

Een groot aantal mensen werkt achter de schermen om alles zo glad mogelijk te laten verlopen. Per elke 10 carnavalsvierders is er wel één persoon die in een of andere organisatie zit.

Wat te denken van het organiseren van de "Vorstenzittingen"; het "tonpraoterstoernooi"; de Hop- en Hofmarjannekes die dansjes instuderen; het "liedjesfestival"; de kinderoptocht op dinsdag; de grote optocht op carnavalszondag; de receptie van zowel de Jeugdprins als de grote Prins; de wagenbouwers; de blaoskapellen die week in week uit oefenen, enz. enz.

Meestal vangen de voorbereidingen voor het volgende carnaval al aan direct ná het carnaval dat men net gevierd heeft. Maar 't carnavalsseizoen begint in de volksmond althans, vanaf de 11e van de 11e (11 november dus). 11 Is het "gekkengetal" zegt men wel.

Binnen de Stichting Carnavalsviering Striepersgat zijn een veertiental commissies actief waarin vele vrijwilligers werkzaam zijn en worden samen met de vele Striepersgatse carnavalsverenigingen de activiteiten ontplooid.

Deze commissies en hun doelstellingen zijn:

Commissie Archief

Een lid van het Stichtingsbestuur wordt benoemd tot “Archivaris” en is daarmee de voorzitter van de commissie Archief. De “Archivaris” en de commissie leden hebben als taak het verzamelen en bewaren van alle waardevolle zaken die te maken hebben met de Striepersgatse carnavalsviering. Ook bewaren zij alle afschriften van alle stichtingsstukken.

Commissie Bals en Zittingen

Verbeteren en continueren van de zittingen met meer eigen Striepersgatse inbreng met plaatselijke satire.  Het voortzetten van de zittingen voor de senioren in de Hofnar en de verzorgingshuizen.
Zij organiseren daarvoor de Prinsenzitting met bekendmaking van de nieuwe Prins, de Vorsenzittingen, de mini zittingen en het Boerenbal.

Commissie Carnavalsmis

De organisatie van een waardige en carnavaleske carnavalsviering in de Sint-Nicolaaskerk moet worden gewaarborgd.

Commissie Contact

Een lid van het Stichtingsbestuur wordt door het Stichtingsbestuur benoemd tot “Hofmeester” en is daarmee de voorzitter van de Contact commissie. De taak van de Hofmeester is, samen met de andere leden van de commissie de coördinatie te verzorgen tussen de leden en Ereleden van het stichtingsbestuur die geen lid zijn van de Raad van Elf bij optredens van de Prins en zijn gevolg en andere activiteiten.

De commissie coördineert de verzorging van attenties voor langdurige zieken en verzorgt de interne en externe presentatie.

Commissie Financiën 

Deze commissie bestaat uit de penningmeesters van alle commissies binnen de structuur van de stichting en heeft als voorzitter de penningmeester van de stichting. De commissie heeft als taken het voorbereiden van de begroting, na vaststellen het bewaken van deze begroting en de controle over de financiële situatie van de stichting. Zij rapporteren hun bevindingen aan het Stichtingsbestuur.

Commissie Horeca & Innovatie

Geen carnaval zonder horeca. Mede daarom bestaat de commissie Horeca & Innovatie. Zij hebben nauw contact met de horeca in Striepersgat. Daarnaast is die commissie altijd op zoek naar vernieuwing. Het bedenken en uitwerken van nieuwe evenementen en het bedenken van nieuwe manieren om geld te genereren voor de Striepersgatse carnaval. Hoe zetten we de Striepersgatse carnaval nog meer op de kaart.

Commissie Jeugd

Vroegtijdig de jeugd van 7 tot en met 14 jaar betrekken en opvoeden in de Striepersgatse carnavalsviering en hen een podium bieden om de eigen kwaliteiten te ontdekken en te presenteren.
De aanwezige mogelijkheden, kwaliteiten en deskundigheden, bij de overige commissies binnen de SCS, worden bij de realisatie door de Jeugdcommissie, zo optimaal mogelijk benut.

Zij organiseren o.a. de jeugdprinsverkiezing, de jeugdmiddag (één week voor 't eigenlijke carnaval), het Striepersgats Open Podium (S.O.P), de jeugdreceptie op de carnavalszaterdag om 16.11 uur en assisteert bij de organisatie van de jeugdoptocht.

Commissie Muziek & Geluid

De commissie Muziek en Geluid bestaat uit minimaal 3 leden vanuit de Striepesgatse Hofkapel aangevuld met derden. De voorzitter van deze commissie maakt deel uit van van de Striepersgatse Hofkapel en liefst van het bestuur daarvan.

De commissie heeft als doel de kwaliteit van muziek en geluid in de breedste zin van het woord in Striepersgat te bevorderen en daarvoor een aanspreekpunt en ondersteuning te zijn voor de overige commissies.

Commissie Optocht

Verbeteren van de kwaliteit van de optocht door het faciliteren en stimuleren van de carnavalsverenigingen en groepen. Het grootste probleem wat getackeld moet worden om dit te kunnen realiseren is voldoende en adequate bouwplaatsen realiseren.

Zij verzorgen de ‘grote’ optocht op zondag en de jeugdoptocht op dinsdag.

Commissie Pers, Publiciteit en Promotie

Naast de bestaande publiciteit door middel van samenstellen en uitgeven van de Strieper en het Strieperke, zullen de mogelijkheden van de nieuwe “social media” benut worden.

Zij zorgen voor de pers, propaganda en promotie in de breedste zin van het woord.

Commissie Protocol

Alle traditionele waarden van de Striepersgatse carnavalsviering bewaken.

Zij zorgen voor het carnavalsprogramma, de prinsverkiezing en de Striepersgatse onderscheidingen en waken dat tradities niet verloren gaan. Ook onderhouden zij de externe contacten met de overheid en politie betreffende de carnavalsactiviteiten.

Commissie Raad van Elf

De commissie Raad van Elf bestaat uit de Prins, Adjudant en tenminste 11 leden. De commissie wordt aangevuld met de Pliessie. De samenstelling van de Raad van Elf zal een afspiegeling van de Striepersgatse gemeenschap moeten zijn.

Alle leden van de Raad van Elf gaan steeds met de Prins mee naar bijna alle carnavalselementen.

Commissie Sponsoring

Een hele belangrijke commissie voor het voortbestaan van de carnaval is de sponsor commissie. Ze spannen zich in voor sponsor- en fondsenwerving om daarmee het geld te genereren dat er in het carnaval omgaat.

Commissie Techniek

Na de realisering van een nieuw onderkomen, zal de Technische commissie zich meer gaan bezig houden met de brede technische ondersteuning van de carnavalsactiviteiten.

Onderzocht zal daarbij worden welke mogelijkheden er zijn voor voeren van samenwerking met de buurtschappen van het Bloemencorso.

Zij verzorgen alles wat met het materiaal van de Stichting te maken heeft. De commissieleden zorgen o.a. voor de prinsenwagens, de opbouw van het toneel bij zittingen e.d.

Kortom: er komt heel wat kijken bij het vieren van Carnaval!

sligers

Evenementen

Actueel

14 februari 2024

De Commissie Media van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat heeft het nieuwe thema voor het seizoen 2024-2025 bekend gemaakt.

28 januari 2024

Jeugdcommissie Striepersgat organiseert op carnavalsdinsdag 13 februari 2024 weer Valkie’s Prijzenjacht voor kinderen t/m 12 jaar. Anders...

25 januari 2024

Weten wat er te doen is in Striepersgat, klik dan

Alle actualiteiten
Onze sponsor Dommelsch
 
logo-de-senaat.png fantast.jpg van Gerven.jpg mcb-direct.png ja-reclame.png procleanroom.png fortune.jpg sportprijzen-vw.png hippo-sophia.png veldsink.png van-lierop-tegelwerken.png rondom-vw.png logo-mg-houtbouw.png rendus.jpg Willem II.jpg Dommelsch nieuw.jpg claes.jpg Constructief2.jpg Du Commerce.jpg de Bel liggend.jpg lugano.png Vergulde Sigaren logo-era-makelaar.png logo-indoor.png barron.png
Onze sponsor Dommelsch